Privacyverklaring

Geldig vanaf 1 mei 2018

Gezonde Drukte hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van je veiligheid. Hieronder vind je de richtlijnen die we hanteren om je persoonlijke gegevens veilig te stellen. Lees dit document zorgvuldig door

Verantwoordelijke voor de verwerking

Gezonde Drukte, Hendrik Kuijpersstraat 21, 2640 Mortsel, BTW BE 0691.828.546

Gezonde Drukte neemt je privacy ernstig. Gezonde Drukte verzamelt niet actief gegevens van klanten of geïnteresseerden. Enkel de wettelijk bepaalde gegevens voor facturatie worden bewaard. We behandelen die gegevens uiterst zorgvuldig en delen ze op geen enkele manier met derden. Ze worden uitsluitend gebruikt voor facturatie, communicatie of voor het uitsturen van onze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Volgende gegevens houden we mogelijk bij: Naam en adres , e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer, beroep (functie), BTW nummer

Doorgifte aan derden

Je gegevens worden aan niemand verkocht. We zullen ze alleen met anderen delen in de volgende gevallen:

  • voor het verlenen of uitvoeren van onze dienstverlening
  • voor betaaldiensten, om verschillende betaalwijzen mogelijk te maken
  • voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting

Bewaartermijnen

Je gegevens worden bijgehouden voor een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. In uitzondering hierop zijn we verplicht om de gegevens inzake boekhouding 7 jaar bij te houden, zoals voor facturatie.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief uit te kunnen sturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gezonde Drukte of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Rechten van de betrokkene

Klanten hebben de volgende rechten ten aanzien van Gezonde Drukte:

  • Het recht op inzage tot en verbetering van hun gegevens
  • Het recht op het wissen en de beperking van hun gegevens, tot zover dit verenigbaar is met de doeleinden van de verwerking
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Contactgegevens

Heb je nog vragen over je privacy, aarzel dan niet ons te contacteren via info@gezondedrukte.be.