Workshops

Gezonde Drukte speelt (ook los van het gezin) in op de behoefte van bedrijven om hun werknemers gezond(er) te maken en te houden. Gezonde voeding heeft een enorme impact op de energie, concentratie, productiviteit en moraal van de werknemers. Werknemers die hier aandacht aan besteden, presteren beter en zijn minder snel en korter ziek.

Uit onderzoek van Deltalloyd Life blijkt dat gezonde werknemers 10 tot 30% productiever zijn, waarbij hogere productiviteit resulteert in meer opbrengst. Het absenteïsme door ziekte kan 25-50% dalen als werknemers gezond eten en leven. Onderzoek van de Universiteit Gent toont aan dat het BMI van werknemers tot 5% daalt als zij werken in een professionele omgeving waar werkgevers actief bezig zijn met gezonde voeding op de werkvloer. Hierdoor kan het aantal werknemers met een gezond voedingspatroon met 50% stijgen. Daarnaast hebben geëngageerde bedrijven die bereid zijn om te investeren in gezond eten op het werk zowel intern als extern een duurzamer imago.

Gezonde Drukte biedt de volgende workshops aan:

  1. Verschillende standaard workshops rond ‘Gezonde voeding versus tijdsdruk’

‘Hoe kan ik gezond, licht en lekker eten en dat combineren met een druk gezins- en werkleven?’, ‘gezonde lunchbox‘,…  – met de nadruk op ‘wat is realistisch & haalbaar’? – ‘hou houd je alles vol?’ – ‘wat zijn mijn persoonlijke valkuilen?’

  1. Actieplan (sensibilisering en voorzieningen)

In eerste instantie heb je de bewustwording die je dient te verhogen bij de werknemers. We werken hier met verschillende elementen die helpen om mensen bewust te maken van een gezonde levensstijl.

  1. Analyse van de bedrijfskeuken en catering

Gezonde Drukte analyseert het cateringaanbod van uw bedrijf (keuken, koffiebar, vending machines,…) en bekijkt het huidige aanbod in de buurt. Uw bedrijf krijgt een volledig verslag met sterktes, verbeterpunten en suggesties. Een implementatieplan wordt opgesteld dat financieel realistisch & haalbaar is.

  1. Workshops op maat / consulting

We benaderen het levenspatroon op een holistische manier. De behoeften en metingen in uw bedrijf kunnen verschillende noden blootleggen waarop we een programma op maat kunnen aanbieden. Hierop verder bouwend stellen we een soort van menukaart voor per type doelgroep rekening houdend met de integratie van werk en privé.

Onze workshops kunnen aangevuld worden met kooksessies indien de middelen hiervoor voorhanden zijn, ideaal als teambuilding activiteit.

  1. Persoonlijk advies

We kunnen persoonlijk advies (eventueel online) aanbieden. Op die manier kunnen we medewerkers helpen met een dieet maar ook om gezond te leven en/of te helpen om een planning te maken.

 

Voor meer informatie hierover, neem vrijblijvend contact op met info@gezondedrukte.be.